Thursday, October 8, 2009

Alam sekitar dan Tanggungjawab Bersama

"Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat", memastikan kebersihan dan keindahan alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Hati hendak, semula jadi, kita tidak akan mengotorkan alam sekitar.
Alam sekitar ialah wajah kita sebenarnya. Alam sekitar ialah imej diri kita sendiri. Sekiranya kita menginginkan wajah yang cantik, kita perlu menghias diri kita. Begitu juga dengan alam sekitar; alam yang cantik akan menjadi daya penarik kepada pelancong luar. Keadaan ini secara tidak langsung akan membantu dasar ekonomi negara. Oleh itu, amat wajar sekali, kita mempunyai tanggungjawab yang tinggi untuk memajukan negara.
Bagi menjaga alam sekitar, ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka cinta akan alam sekitar sejak kecil lagi. Ibu bapa juga perlu memupuk rasa cinta akan alam sekitar supaya menjadi contoh kepada anak-anak. Orang tua pula perlu diingatkan supaya menjadi teladan kepada golongan yang lebih muda tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kita hendaklah berganding bahu dengan kerajaan untuk sama-sama memikirkan cara mencantikkan sungai, cara memulihara laut dan pantai supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni.
Selain itu, anggota masyarakat harus menjalankan tanggungjawab tentang menjaga alam sekitar, tidak boleh mementingkan diri. Sebaliknya haruslah melapor apa-apa yang terlihat seperti membakar sampah sarap atau membuang sampah di rata tempat kepada pihak berkuasa atau kerajaan. Kerajaan juga harus menguatkuasa undang-undang dan harus mendenda sesiapa yang mencemar alam sekitar.
Menghidu asap beracun, minum air beracun, dan makan makanan beracun akan mempengaruhi kesihatan kita. Oleh itu, kerajaan hendaklah mengadakan kempen tentang langkah-langkah menjaga kebersihan alam sekitar beberapa kali setahun. Kerajaan juga perlu menghantar kakitangan kerajaan untuk membersihkan jalan raya dan memangkas rumput supaya kelihatan alam sekitar indah.
Konklusinya, pihak kerajaan dan anggota masyarakat mesti bersatu padu untuk menjaga alam sekitar.

Langkah-langkah bagi membentuk keluarga bahagia

Hubungan antara ibu bapa dengan anak ibarat isi dan kuku. Sebuah keluarga yang bahagia dapat terhindar daripada masalah sosial. Oleh itu, keluarga bahagia berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan negara.
Bagi membentuk keluarga bahagia, kita patut mengeluarkan masa lapang untuk beriadah bersama keluarga kita atau berkelah di luar bandar. Inilah bukan sahaja dapat mencergaskan fikiran kita dan juga dapat mengeratkan kemesraan hubungan ahli keluarga.
Selain itu, ibu bapa hendaklah mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak dan tidak sibuk bekerja. Ibu bapa harus timbul perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap anak-anak supaya mereka berasa tidak terabai. Oleh demikian, anak-anak sewajarnya dilayani dengan baik agar mereka tidak berasa kekosongan dan berkongsi pemasalahan dengan ibu bapa.
Langkah yang membentuk keluarga bahagia juga boleh mengadakan gotong-royong untuk membersihkan kediaman sekeliling rumah. Dengan bergotong-royong, ahli keluarga dapat memupuk sikap tolong-menolong dan bekerjasama. Kerja akan menjadi lebih mudah dan cepat diberaskan. Letih, penat, kepuasan bekerja dapat dirasai bersama-sama.
Di samping itu, ibu bapa wajar melayani anak sebagai seorang teman baik. Hal ini demikian kerana pada usia remaja, jiwa anak-anak suka akan sesuatu yang baru dan perasaan ingin mencuba. Pada waktu ini, ibu bapa perlu lebih prihatin dan bertindak rasional dalam menangani masalah anak-anak. Ibu bapa juga dapat mendidik anak-anak memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.
Sebagai kesimpulannya, ibu bapa dan anak-anak dapat memikul tanggungjawab bersama-sama untuk melahirkan keluarga bahagia.